Hizmetlerimiz

Sektördeki öncü firmamız ile yaptıklarımız.

Neler Yapıyoruz?

Mühendislik ve danışmanlık hizmetlerimiz ile sorunların akılcı çözümünde doğru adres.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

İzin ve lisans süreci içerisinde Geçici Faaliyet Belgesi ile Çevre İzin ve Lisans Belgesinin alınması, çevre konulu eğitimlerin; denetim ve iç tetkik raporlarının mevzuatta belirlenen... Detay gör.

Çevresel Etki Değerlendirme Hizmetleri

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporları ile Proje Tanıtım Dosyası (PTD) süreçlerinin yönetimi, yer seçiminden başlayarak mer’i mevzuat kapsamında... Detay gör.

Arıtma Tesisi ve Altyapı Projelendirme

Doğal yaşam kaynağımız olan suyun evsel ve endüstriyel amaçlı kullanıldıktan sonra kirlenmesi sonucu çevreye olan zararlarını minimize etmek için proje çalışmaları gerçekleştirilmesi... Detay gör.

Orman Müşavirlik Hizmetleri

Yer seçiminden başlayarak her türlü arazi etüt, proje, haritalandırma, keşif ve metraj hizmetlerinin verilmesi... Detay gör.

Madencilik Hizmetleri

3213 sayılı Maden Kanunu ve kanunun uygulanmasına yönelik çıkartılmış olan yönetmelikler kapsamında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi... Detay gör.

GSM Ruhsat Hizmetleri

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında açılması planlanan gayrisıhhi müesseselerin (GSM) ruhsatlandırılmasına yönelik danışmanlık hizmetleri... Detay gör.

Taşkın Analizi

Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Danışmanlık Hizmeti

HES'lere Ait Güvenlik Raporu Hazırlanması