Referanslar

Bu kısıma referanslar ile ilgili kısa bir tanım yapılacaktır.