Kurumsal / Hakkımızda

Firmamız hakkında bilgiler ve tanımlar.

Hakkımızda


Şirketimiz 2009 yılından günümüze ana faliyet konusu olarak Çevre Mühendisliği disiplini altında hizmet vermektedir. Bünyesinde yeralan uzman mühendis kadrosu ile, nüfus artışı; teknolojik gelişmelerin hızlanması ve bunlara bağlı olarak bilinçsiz tüketimden kaynaklı Hava, Su ve Toprak Kirliliği ile Gürültü Kirliliği gibi ülkemizin temel problemleri arasında yeralan ve her geçen gün artan çevre sorunlarını, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bağlı mevzuatları kapsamında değerlendirerek çözümler üretmekte ve bu sayede hem üretimin devam etmesine hem de çevrenin temiz kalmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir Millî ekonominin üretim ve hizmet gücünü artırmaya yönelik planlanan projelerde, inşa öncesi çevreye verebilecek herhangi bir olumsuz etkinin oluşmasını önleme ve inşa süreci tamamlandıktan sonra ki dönemde faaliyete geçebilmesi için mevzuat kapsamında gerekli izinlerin alınması, firmanın üretime devam edebilmesi için denetim ve kontrollerinin sağlanması, bu kontroller sonucu işletmecinin yapmakla yükümlü olduğu iş ve işlemler hakkında iç tetkik raporlarının hazırlanması ve aynı zamanda hem işletme yetkilisine hem de firma çalışanlarına yönelik doğal kaynaklarımızı korumak, daha kaliteli bir çevrede yaşamak, çevre duyarlılığını arttırmak için birçok konuda eğitim çalışmaları düzenlemektedir.

Misyonumuz ; doğal kaynaklarımızı korurken, ülkemizin gelişmesi için üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamaktır.

Vizyonumuz ; mesleğimizin vermiş olduğu imkânları bilimsel ve teknolojik yöntemlerle harmanlayarak, daha yaşanılabilir bir çevre için sorunlara kalıcı ve çevreci çözümler bulmaktır. Birçok proje dalında mesleki duyarlılığımızı ve geniş bakış açımızı kullanarak üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıkların geri kazanımına yönelik projelendirme çalışmaları yapmak, mesleki kazanımlarımızın genç mühendislere aktarımını sağlamaktır.